Oldal kiválasztása

Amikor valaki más köt szerződést helyettünk és ezzel sok problémát okoz nekünk és szerződéses partnerünknek egyaránt.

Álképviselet a Ptk. szerint

Polgári törvénykönyvünk meglehetősen szűkszavúan fogalmaz az álképviselettel kapcsolatban, de a lényeg így is evidens.

Ptk. 6:14. §

(1) Aki képviseleti jog nélkül vagy képviseleti jogkörét túllépve más nevében jognyilatkozatot tesz, nyilatkozata a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást.

(2) Ha a képviselt a nevében tett jognyilatkozatot nem hagyja jóvá, a jóhiszemű álképviselő a harmadik személynek a jognyilatkozat megtételéből eredő kárát, a rosszhiszemű álképviselő a harmadik személynek a teljes kárát köteles megtéríteni.

Miről is van szó?

Ezekben az esetkörben arról van szó, hogy valaki a mi megkérdezésünk és felhatalmazásunk nélkül köt szerződést vagy ugyan mi megadtuk neki a felhatalmazást, hogy eljárjon de csak meghatározott körben pl. vásároljon nekünk külföldön 3 használt autót, de ő ehelyett 5 db autót vesz.

Jóváhagyjuk

Ezekben az esetekben a szerződés akkor fog joghatást kiváltani ha mi ezt utólag jóváhagyjuk. A példánál maradva, ha úgy ítéljük meg, hogy az 5 autó megvásárlása a 3 helyett nem volt fölösleges pénzkidobás, sőt gyorsan el is tudjuk adni ezzel nagyobb profitot realizálva akkor utólag jóváhagyjuk a történteket és így a szerződés joghatás kiváltására alkalmas lesz

Nem hagyjuk jóvá

Ha viszont, nem volt jó döntés a több autót megvásárolni és mi ezért nem hagyjuk jóvá utólag a szerződést akkor az álképviselő helyzete és felelőssége attól függően alakul, hogy milyen volt az eljárása.

A jóhiszemű álképviselő csak a jóvá nem hagyott szerződésből eredő károkat köteles megtéríteni a szerződéses partnernek – vagyis akitől az autókat vásárolta.

A rosszhiszemű álképviselő pl. ha azért vásárolt több rossz állapotban lévő autót, hogy a mi pénzünket elpazarolja akkor a szerződéses partnernek a teljes kárát köteles megtéríteni.

Per

Az álképviselet komoly problémákat és akár pereskedést is hozhat a fejünkre, főleg akkor ha a szerződéses partnerek cégek és a cégek nem egymás között, hanem egy közbeékelt álképviselő útján kerülnek szerződéses jogviszonyba.

Célszerű megelőzni az ilyen helyzeteket azzal, hogy figyelemmel kisérjük kik jogosultak a nevünkben eljárni illetve ha a könyvelésbe látszólag egy partnerünktől érkezik be számla rutinból soha ne fogadjuk be hanem nézzük meg, hogy mi áll mögötte, mert lehetséges, hogy egy álképviselő ügyködése áll a számla mögött.

Címkép forrása