Oldal kiválasztása

A rágalmazást és a becsületsértést nem csupán offline szóban, hanem internetes fórumokon, közösségi oldalakon is el lehet követni. A Facebook mint közösségi oldalon elkövetett rágalmazás bizonyítása relatíve könnyű hiszen kvázi írásos bizonyíték van rá, például a képernyőfotók. Ezek a bizonyítékok lementhetők az okostelefonunkra, amik segítségével a későbbi tényállást könnyebben rekonstruálhatjuk.

Hírfolyam, kommentek és a privát (privi) üzenetek

Lényeges, azonban különbséget tennünk, aközött, hogy hol valósul meg az ócsárlás a Facebookon. Ugyanis amíg a Facebook hírfolyamában, vagy valakinek az üzenő falán történő tényállítások minden esetben más személyek előtt történnek, hiszen az itt elhelyezett posztokat a többi felhasználó is láthatja, olvashatja.


Ezzel szemben egy privát üzenetben küldött rágalmazó/becsületsérő tényállítás a bűncselekményt nem valósít meg.

Ugyanakkor itt szeretném jelezni, hogy ettől függetlenül nem célszerű a privát üzenetekben sem belemenni az adok-kapok szócsatákba, egyszerűen hagyjuk azokat figyelmen kívül. Tegyünk így akkor is, ha súlyosan sértő mondatok és kifejezések hangzanak el, akkor is célszerűbb képernyőfotózni a történteket és nem reagálni. Egyszerűen „Látta” alatt hagyjuk azokat.

Mi is az a rágalmazás és a becsületsértés?

A hatályos 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről ( a továbbiakban: Btk.) a rágalmazást az alábbiak szerint szabályozza.

A Btk. 226. § (1) bekezdése alapján aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást
a) aljas indokból vagy célból,
b) nagy nyilvánosság előtt, vagy
c) jelentős érdeksérelmet okozva
követik el.

A becsületsértés pedig egy szakasszal lejjebb olvasható egy utalószabály képében a törvénykönyvben.

A Btk. 227. § (1) bekezdése szerint aki a 226. §-ban meghatározottakon kívül mással szemben
a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben vagy
b) nagy nyilvánosság előtt
a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Tehát, ha valaki a Facebook hírfolyamban olyan tartalmat posztol, vagy egy poszt alatt komoly kommentháborúba keveredik és közben a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, az a Btk. 227. § (1) b) pontja szerinti nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértés vétségének bűncselekményét követi el.

Mi a teendő ilyenkor?

A becsületsértés bűncselekmény úgynevezett magánindítványra üldözendő bűncselekmény. Erről bővebben itt olvashatsz.

Címlap kép: Brett Jordan fotója a Pexels oldaláról