Oldal kiválasztása

A cégalapításhoz szükséges adatokat itt megtalálja felsorolva, akárcsak egy bevásárló lista.

Cégalapítás adatok:

  • Cég választott cégneve
  • Cég székhelyének megjelölése, illetőleg a székhelyhasználatot igazoló okirat.
  • Cég alapítóinak neve, lakóhelye, anyja neve (lakcímkártya, személyi igazolvány, adókártya)
  • Cég ügyvezetőjének neve, lakóhelye, anyja neve, kinevezésének időtartama (lakcímkártya, személyi igazolvány, adókártya)
  • Cég e-mail címe
  • Cég főtevékenysége (TEAOR szerint célszerű)
  • Cég törzstőkéjének mértéke, az alapítók részesedésének aránya.

Részletesebben

A cég kiválasztott nevét célszerű a www.e-cegjegyzek.hu oldalon előzetesen leellenőrizni, hogy szabad-e és nem foglalta-e le valaki előttünk.

A cég székhelyét, pontosabban a székhely használatot igazolnunk kell ez lehet pl. bérleti szerződés, tulajdoni lap, székhely használati hozzájárulás.

Amennyiben elváll egymástól az alapító és az ügyvezető mindkét fél vonatkozásában szükségünk lesz az édesanya nevére, lakóhelyre, lakcímkártyára, személyi igazolványra és adókártyára

Cég e-mail címe, ez lesz a hivatalos “céges e-mail”

A cég fő és egyéb tevékenységi kőreit a TEAOR nomenklatúra alapján kell megjelölni

A cég törzstőkéjének a mértéke a cégformától függ

  • Kkt. és Bt. esetében nincs törvényi minimum
  • de Kft. és Rt. esetében igen

Kft. esetében a törzstőke mértéke főszabály szerint nem lehet kevesebb mint 3.000.000 Ft (de lehetőség van arra is, hogy ez több részletben kerül megfizetésre). Ennek a cég részére történő rendelkezésre bocsátása, pénzbeli és nem pénzbeli (apport) jelege vonatkozásában vannak további lehetőségeink, ezeket célszerű ügyvéddel megbeszélni.

Rt. esetében a törzstőke mértéke nem lehet kevesebb mint 5.000.000 Ft.

Címkép forrása: Free-Photos képe a Pixabay -en.