Adatvédelmi és Süti Tájékoztató

Releváns jogszabályok
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
  • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
  • Az Európai Parlament és a Tanács AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

A GDPR értelmében nem végzek adatkezelést.

Általános információ

A HTTP-süti (cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat hordozhat. Az eljárás célja az állapot bevezetése az alapvetően állapotmentes HTTP tranzakcióba. Sütik hiányában minden egyes weboldal (vagy erőforrás) lekérése elszigetelt esemény, gyakorlatilag független a weboldal többi oldalának lekérésétől

Cookie fajták 🍪

A cookie-k több fajtáját különböztethetjük meg egymástól.

  • session (munkameneti)
  • persistent (elsődleges)
  • third-party (nyomkövető)

A session cookie-k amelyek az online tevékenységeket tárolják. Mivel a weboldalaknak nincs memóriájuk, a session cookie-k nélkül a webhely böngészési előzménye mindig üres lenne.

A persistent cookie-k funkciója az online preferenciák nyomon követése. Amikor Ön először látogat meg egy weboldalt, ez az alapértelmezett beállítás. Ha azonban Ön személyre szabja a weboldalt, hogy illeszkedjen a preferenciáihoz, a persistent cookie-k „emlékezni fognak” és végrehajtják ezeket a beállításokat a weboldal Ön által történő következő látogatásakor. Így például tárolják a számítógépek a bejelentkezési adatait, a nyelvi beállításokat, a menübeállításokat, a könyvjelzőket stb.
A persistent cookie-k további sajátossága, hogy ezek az Ön számítógép merevlemezén tárolódnak hosszabb ideig.

A third-party cookie-k az online viselkedés alapján gyűjtenek adatokat. Amikor Ön meglátogat egy weboldalt, a third-party cookie-k különböző típusú adatokat gyűjtenek, amelyeket azután a third-party cookie-t létrehozó weboldal továbbít vagy értékesít a hirdetőknek. Ilyen azdat lehet különösen az Ön érdeklődési köre, tartózkodási helye, életkora, online-keresési szokásai stb.
A third-party cookie-k az Ön ilyen adatai nyomon követése során információkat gyűjtenek, hogy a marketingesek egyedi hirdetéseket nyújthassanak Önnek. Gyakorlatilag ezért is van az, hogy amikor Ön meglátogat egy weboldalt azok a hirdetések fognak megjelenni amelyek az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelnek.

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookiek (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

A(z) breszkovics.hu weboldalon a korábbiakban leírtakra tekintettel csak szükséges (session) cookie-kat használunk, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a weboldal rendeltetésszerű használatához.

Más cookie-kat nem alkalmazunk.

A cookie-k vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Kelt: Pécs, 2019. 11. 04.

Kezdőlap