Oldal kiválasztása

Ha földet szeretnénk vásárolni, eladni, cserélni vagy haszonbérbe adni-venni akkor mindenképpen szükségünk lesz egy ügyvédre aki elkészíti az ehhez szükséges dokumentációt és segít végigvezetni minket a folyamaton.

Pontokba szedve:

  • először szükséges a megegyezés az eladó és vevő között vételárról és az egyéb szerződési feltételekről
  • majd értesíteni kell az elővásárlási jogosultakat (ez osztatlan közös tulajdonban álló termőföldek esetén irányadó)
  • az ügyvéd/ ügyvédi iroda által megszerkesztett termőföld adásvételi szerződés elkészítése és a felek általi aláírás
  • a termőföld-szerződést ezt követően, helyi önkormányzat hirdetőtábláján 60 napra történő kifüggesztése
  • a helyi földbizottságnak vagy ha az nincs akkor a területileg illetékes agrárkamarának meg kell küldeni a szerződést jóváhagyásra;
  • ezután következik a megyei földhivatal általi jóváhagyás és záradékolás;
  • végül a földhivatal általi bejegyzése az adásvételi szerződésnek az általános szabályoknak megfelelően.

Lesz még szó magáról a földadásvételi szerződésről is máskor, de most itt földvételhez szorosan kapcsolódó kifüggesztést nézzük meg röviden (4. pont).

Az ajánlat közlése

Az ajánlat közlése a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára.

Közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik

Ki kezdeményezheti?

Adásvételnél az eladó.

Haszonbérletnél a bérbeadó

Termőföld esetén kell csak kifüggeszteni?

Pontosabban, csak termőföld adásvétele és termőföld haszonbérlete esetén szükséges.

Mert például termőföld csereszerződés esetén nincs kifüggesztés. Ekkor az az engedélyezés iránti kérelmet és a csereszerződést 4 eredeti példányban (az egyik példány biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmány) kell nbenyújtani

Ugyanakkor nemcsak az a termőföld amit józan gondolkodás mellet annak hinnénk. Mert pl. külterületi és zártkerti ingatlanok esetén is kötelező lefolytatni a kifüggesztési eljárást, amennyiben az ingatlan tulajdoni lapján feltüntetett művelési ág szerint a terület mező- és erdőgazdasági ingatlannak minősül. Mező-és erdőgazdasági ingatlan lehet pl. szántó, rét, nádas, gyümölcsös, kert…

Milyen dokumentumokra lesz szükségünk?

Erről az ügyvéd mindent el fog mondani, de a szükséges dokumentumok köre kettéválik attól függően, hogy adásvételről vagy haszonbérletről van-e szó.

Adásvétel esetén

4 eredeti szerződés (az egyik példány biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmány) + az eladó által aláírt közzétételi kérelem,

Haszonbérlet esetén

3 eredeti szerződés, valamint a haszonbérbeadó által aláírt közzétételi kérelem.

Amennyiben a szerződésben több eladó, ill. több bérbeadó szerepel, akkor a közzétételi kérelmet elég az egyikük nevére kitölteni.

Pótlapokra is szükség lehet akkor, ha több helyrajzi számú ingatlan van a szerződésben. Ez esetben egy ingatlant kell feltüntetni a közzétételi kérelmen, a többi ingatlant a pótlapon kell feltüntetni.

Határidők

A közzétételi kérelmet adás-vétel és haszonbérlet esetén is a szerződéskötéstől számított  8 napon belül kell benyújtani személyesen vagy postai úton az ingatlan fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatal jegyzőjéhez.

A szerződéseket a jegyző 15 napon belül kifüggeszti a hirdetőtáblára, és a feltölti a hirdetmenyek.hu oldalra, így azok országosan is megtekinthetők.

Adásvételi szerződést 60 napra, haszonbérleti szerződét 15 napra kell kifüggeszteni, az elfogadó nyilatkozatokat ezen időtartam alatt lehet benyújtani.

A kifüggesztés lejárata után a jegyző 8 napon belül továbbítja az iratokat adásvétel esetén az illetékes földhivatalnak, haszonbérlet esetén az illetékes járási hivatalnak.

Címkép forrása