Oldal kiválasztása

A közüzemi szolgáltatások a társadalomban konkrétan mindenkit érintenek. Többen kapcsolatba kerülünk a szolgáltatóval és egyesek egészen jó, pozitív mások pedig határozottan rossz, negatív tapasztalattal gyarapodnak.

Most fókuszáljunk a negatívumokra, különösen a mérőórák leolvasásával kapcsolatban

Sokszor előfordulhat, hogy a szolgáltatóval munkaviszonyban álló hétköznapi nyelven megfogalmazva leolvasó szakemberek, belépnek az ingatlanunk területére, nem egyszer rongálást és csekély de akár nagyobb kárt is okozva pl. a kerítésben.

Erre természetesen semmilyen felhatalmazásuk nincsen, úgy is fogalmazhatnánk, hogy önnállósítják magukat.

Ekkor ha bizonyítani tudjuk az okozati összefüggést a keletkezett kárunk és szakemberek magatartása között, kártérítést követelhetünk. természetesen mindig vegyük figyelembe a peres eljárás elhúzódását és a felmerülő költségeket.

Mi lenne az ideális?

A szolgáltató korántsem rövid terjedelmű üzletszabályzatában meghatározza azt az eljárási rendet amit a gyakorlatban is követni kellene pl. a leolvasási idő egyeztetése vonatkozásában.

Ez a következő képpen nézz ki (röviden)

A leolvasás gyakorisága, rendje alapvetően 2 féle módon alakulhat

  • éves elszámolási időszak esetén évente 1 alkalom
  • jogszabály előírása alapján pedig a felhasználó kérelmére negyedévente

Az értesítés menete:

  • A leolvasás várható idejét legalább 5 napos időtartam megjelölésével a számla tartalmazza.
  • Időpont módosítás esetén a szolgáltató a soron következő számlán tünteti fel az időpontot.

Alapvetően a felhasználó köteles lehetővé tenni, hogy a gázmérőt az megjelölt időpontban leolvassák, de ha ez nem sikerül , a földgázelosztó szakemberei akkor sem léphetnek be az ingatlan területére hanem az alábbi eljárásrendet kell követniük:

  1. sikertelen leolvasás esetén értesítést kell hagyniuk (ez tartalmaz egy felhívást a második leolvasás megkísérlésének időpontjára vonatkozóan +ha az nem megfelelő akkor időpont egyeztetés lehetőségére, az elérhetőségi adatokra vonatkozó tájékoztatást + a leolvasás legkésőbbi időpontja)
    • az időpont vonatkozásában köteles a felhasználó és a földgázszolgáltató megegyezni.
  2. ha ismét nem sikerül a leolvasás (a felhasználó miatt), akkor a szolgáltató tértivevényes /egyéb igazolható módon a felhasználó figyelmét felhívja a leolvasás legfeljebb 2 hónapon belüli ismételt elvégzésének várható idejére (az értesítés tartalmazza a földgázelosztó elérhetőségi adatait)
  3. ha pedig a felhasználó továbbra sem teszi lehetővé a leolvasást akkor a szolgáltató ekkor a felhasználási helyre való bejutás érdekében a járásbírósághoz fordulhat.

Címkép forrása