Oldal kiválasztása

A szomszédjogi viták egyik speciális esetkörét képezi a méhekkel, a méhtartással vagy éppen a méhkaptárok szabálytalan elhelyezésével összefüggő problémák.

Főleg a kertes házakban vagy a hétvégi-házakban szeretjük a szabadidőnket az udvaron tölteni és élvezni a jó időt, grill partyzni a haverokkal vagy éppen játszani kutyánkkal, ha családosok vagyunk gyerekeinkkel.

A szabadidős tevékenységeinket azonban könnyen meggátolhatja a szomszéd szabálysértő magatartása például azzal, hogy szabálytalanul helyezett el a telekhatáron egy vagy több méhkaptárt. A helyzetet tovább ronthatja, hogy ha allergiások vagyunk a méhcsípésre, mert ezáltal fokozott veszélynek vagyunk kitéve az ingatlanukra érkező kóbor méhrajok miatt.

Nézzük meg mit tudunk tenni ha a szomszéd szabálytalanul tart méheket a telekhatáron

Méhek a telekhatáron

A méheket, pontosabban a méhkaptárokat a telekhatáron nem lehet tartani. A szabályszerű méhtartás az alábbi módon alakulhat a hatályos 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről, alapján.

A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni csak az összes lakás bérlőjének (tulajdonosának) hozzájárulásával és akkor lehet, ha szabad.

  • a méhkaptárokat a közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter távolságon túl helyezték el
  • a méhkaptárokat a használatban levő utaktól (közúttól, saját használatú úttól) pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. Ez utóbbi esetben a saját használatú út tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása esetén az úton és az út mentén a letelepedést engedélyezheti.

Előfordulhat az adott ingatlan természeti sajátosságai miatt, hogya 4 méteres távolságot nem lehet betatani, akkor viszont gondoskodni kel arról, hogy a méheknek ellenkező irányban vagy – legalább 2 méter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élősövény létesítésével – a magasban való kirepülés biztosított legyen.

A jegyző közbe lép

Mindenek előtt célszerű a szomszéddal egyeztetn és felszólítani, hogy szüntesse meg a jogellenes állapotot. Ha ez nem vezet eredményre akkor az illetékes jegyzőhöz fordulhatunk és kérhetjük a birtokvédelmi eljárás megindítását.

Egy korábbi Alkotmánybírósági határozat alapján (12/1997. (II. 28.) AB határozat) a jegyzőnek birtokvédelmi eljárás keretében joga van a méhészet által kifejezett zavaró tevékenység megtiltására.

A jegyzőnek fel kell mérnie a helyzetet, azonban neki is figyelembe kell vennie azokat a személyi körülményeket amelyek fontosak lehetnek az ügy eldöntése végett. Ilyen körülmény lehet az, hogy mi magunk, családtagunk pl. gyermekünk allergiás s a méhcsípésre. Családtagunknak a méhcsípéssel kapcsolatos fokozott allergiája olyan szubjektív tényező amely által a szomszédunk szabályszerű méhtartásra, vagy akár annak megtiltására is kötelezhetővé válik a jegyző által.

Mire célszerű még figyelnünk

Érdemes még észben tartanunk, hogy végső megoldásként megkérdőjelezhetjük a szomszédunk méhtartásának jogszerűségét is. Ugyanis a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről rendelkezései szerint a méhészkedés, a méhtartás bejelentés köteles tevékenység.

Az újonnan kezdett méhészkedést e tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti

  • A már működő méhészkedést pedig minden év minden év február végéig kell bejelenteni.
  • Ha nem találjuk szomszédunkat a nyilvántartásban akkor esélyes, hogy a méhtartás szabálytalanul folyik. A szabálytalan méhtartásra már akkor is gyanakodhatunk

Amennyiben pedig a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40×30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni. Ennek a táblának a hiánya is alapot adhat a szabálytalan méhtartásra, de csak akkor ha a méhész nem a házánál, hanem egy másik ingatlan területén tartja a méheit.

Méhek és méz

Ne feledjük, hogy a méhecskék csodálatos rovarok, az általuk készített méz pedig egy nagy becsben tartandó természeti adomány. A probléma nem is a méhekkel, sokkal inkább a gondatlan méhészekkel és a szabálytalanul elhelyezett méhkaptárokkal merül fel.

Címkép forrása